Witamy

  1.           

    Grupa Twórcza FOTOGRAM, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, powstała w 2001 roku. Skupia osoby czynnie zajmujące się fotografią. Została powołana w celu rozwijania i upowszechniania twórczości fotograficznej oraz doskonalenia warsztatu i pogłębiania wiedzy o fotografii wśród jej członków. Zgodnie z założeniami organizowane są wystawy, plenery, pokazy prac, prelekcje i wykłady z różnych dziedzin fotografii. Dotychczas odbyło się 24 zbiorowe wystawy prac członków Grupy i 14 plenerów edukacyjnych: Nadbużański Park Krajobrazowy 2002, Biebrza 2003, Zamość 2004, Smolniki 2005, Góry Świętokrzyskie 2006, Puszcza Kozienicka 2007, Kruszyniany 2008, Polesie 2009, Wołyń 2010, Hrubieszów 2011, Pieniny 2012, Pogórze Przemyskie 2013, Sandomierz 2014 oraz Mazury 2015. Wydano wiele katalogów wystaw i kalendarzy, prace członków Grupy znalazły się w wydawnictwach albumowych. Po piętnastu latach działalności śmiało można stwierdzić, że powstało w Siedlcach środowisko osób systematycznie i aktywnie zajmujących się twórczością fotograficzną. Członkowie Grupy organizują wystawy indywidualne, biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach i wystawach, wielu zdobywa nagrody w prestiżowych konkursach fotograficznych.

    Dzięki aktywności i staraniom członków Grupy w lutym 2007 r. została powołana Galeria Fotografii FOKUS. Prezentowane są w niej prace siedlczan i zaproszonych twórców. Jest ona bardzo ważną placówką kulturotwórczą, jedyną tego typu w Siedlcach. Przybliża mieszkańcom różne kierunki, style i techniki fotografii. W krótkim czasie stała się znana w kraju i służy promocji miasta.

     

  2. Zapraszamy do odwiedzania naszej witryny,
  3. Grupa Twórcza FOTOGRAM

Fotografia uliczna


Tym razem członkowie Grupy Twórczej FOTOGRAM postanowili sprawdzić swoją czujność i refleks w "fotografii ulicznej". Nazwa ta została zapożyczona z angielskiego wyrażenia "street photography" i sugeruje robienie zdjęć na ulicach aglomeracji miejskich, a tak naprawdę jest to pojęcie szerokie i umowne. Fotografie zaliczane do tej kategorii zawierają elementy reportażu i dokumentu, jednak nie powinny być kojarzone z konkretnymi miejscami i osobami, nie wymagają dodatkowego komentarza i odnoszą się głównie do człowieka, jego zachowań i relacji z otoczeniem. Ideą fotografii ulicznej jest pokazanie niepozowanej i niesprowokowanej przez fotografującego sytuacji. Liczy się tu przede wszystkim dyskrecja, oraz umiejętność widzenia i przewidywania możliwych wydarzeń. "Fotograf uliczny" to przede wszystkim baczny obserwator potrafiący znaleźć dwuznaczności w najzwyklejszych sytuacjach. Jedną fotografią umie skomentować rzeczywistość lub opowiedzieć ciekawą historię. Podglądając ludzkie zachowania pokazuje co nas bulwersuje, śmieszy czy skłania do refleksji. Dostrzega ukryte znaki i przekazy w pozornej codzienności. Fotografię uliczną tworzą ludzie, codzienne sytuacje, emocje.

Ktoś powiedział, że najlepszym aparatem jest ten, który mamy przy sobie. Myślę, że sprawdza się to szczególnie w fotografii ulicznej. Obecnie, w epoce cyfrowej rejestracji obrazu, fotografia stała się bardzo popularnym medium. Fotografują wszyscy i w wielu archiwach znalazłyby się prace spełniające kryteria tej specyficznej dziedziny fotografii.

Andrzej Rucińskipobierz minikatalog  >>>